Vastuullisuus
Vastuullisuus Vastuullisuus

Sertifioitua laatua ja vastuullisuutta

Kokonaisvaltainen, vastuullisuuden eri näkökulmat huomioiva ajattelu- ja toimintatapa on toimintamme ydintä ja lähtökohta kestävälle kasvulle. Taloudellisten- ja vastuullisuusnäkökulmien samanaikainen arviointi on muodostunut oleelliseksi osaksi päivittäistä työtämme.

Sertifioitua laatua ja vastuullisuutta

Kokonaisvaltainen, vastuullisuuden eri näkökulmat huomioiva ajattelu- ja toimintatapa on toimintamme ydintä ja lähtökohta kestävälle kasvulle. Taloudellisten- ja vastuullisuusnäkökulmien samanaikainen arviointi on muodostunut oleelliseksi osaksi päivittäistä työtämme.

EMAS-sertifikaatti
IFS
Luomu
European fruit juice
SGF
Irma
Vastuullisesti kasvatettu

EMAS-sertifikaatti

Meille myönnettiin vuonna 2015 EMAS-sertifikaatti, joka kattaa koko kansainvälisen ISO 14001-ympäristöjärjestelmästandardin. Kestävän kehityksen tavoittelu ja resurssien vastuullinen käyttö ovat jo useiden vuosien ajan olleet olennainen osa toimintaamme.

Olemme sitoutuneet mm. ympäristönsuojeluun, julkiseen raportointiin ympäristöasioista ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen. EMAS perustuu vapaaehtoisuuteen, joten vastuu ulottuu vielä lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle.

Eckes-Granini Finland on ainoa EMAS-sertifioitu elintarvikeyritys Suomessa.


EMAS-sertifikaatti

Vastuullisesti kasvatettua

Ostamalla vastuullisesti kasvatettuja appelsiineja, tuemme vastuullista appelsiinien viljelyä. Muun muassa Brazil- ja Marli Natur -appelsiinitäysmehuissamme käytetään vastuullisesti Brasiliassa kasvatettuja appelsiineja. Näillä appelsiiniviljelmillä huolehditaan työntekijöiden työoloista, riittävästä tulotasosta, terveydestä ja turvallisuudesta.

Viljelmillä huomioidaan ympäristö aina appelsiinipuiden istutuksesta ja maaperän ravinteikkuudesta sadonkorjuuseen asti. Myös puhtaan veden käyttöön ja jätehuoltoon kiinnitetään erityistä huomiota. Vastuullinen maanviljelys pohjautuu sovittuihin kansainvälisiin standardeihin.

Vastuullinen maanviljelys pohjautuu sovittuihin kansainvälisiin standardeihin.


Tutustu tarkemmin »
Vastuullisesti kasvatettu
Turun Artukaisten uusi höyrylaitos tuottaa bioenergiaa.

Vihreää energiaa

Käytämme 100-prosenttisesti kestävän kehityksen vihreää energiaa. Uuden uusiutuvaan energiaan perustuvan höyrylaitoksen käyttöönotto on mahdollistanut vihreämmän tavan tuottaa tehtaan kaukolämpö ja höyry. Turun Artukaisten höyrylaitos käyttää polttoaineena lähialueelta tuotettua metsähaketta.

Turun Artukaisten uusi höyrylaitos tuottaa bioenergiaa.

Käyttämästämme sähköenergiasta uusiutuvan suomalaisen tuulivoiman osuus on 100 %. Olemme vuodesta 2008 lähtien olleet mukana myös Motivan energiatehokkuussopimuksessa.

Jätteidemme hyötykäyttöaste

Jätteidemme hyötykäyttöaste

Hyötykäyttöaste kertoo, kuinka paljon kokonaisjätemäärästä pystytään hyödyntämään uudelleen joko kierrätysmateriaalina tai energiana, kaatopaikan sijaan. Viimeisten 15 vuoden aikana olemme jatkuvasti kasvattaneet hyötykäyttöastettamme, joka on saatu lähes 100-prosenttiselle tasolle. Tavoitteenamme on vielä poltettavan hyötykäyttöjätteemme osuuden pienentäminen ja materiaalin kierrätyksen kasvattaminen.

Jätteidemme hyötykäyttöaste on saatu lähes 100 % tasolle.
Jätteidemme hyötykäyttöaste on saatu lähes 100 % tasolle.
Kokonaisjätteen
hyötykäyttöaste

Kierrätettävän materiaalin
osuus hyötykäyttöjätteestä

41%

2004

69%
90%

2007

90%
99%

2017

Kierrätettävän materiaalin
osuus hyötykäyttöjätteestä