Rekisteriseloste/Tietosuojalauseke

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Eckes-Granini Finland Oy Ab, PL 411, 20101 Turku

Rekisterin nimi

Marli –kuluttaja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa kilpailun palkintojen arvontaan ja mahdollisesta voitosta ilmoittamiseen. Rekisteriin tallentuvat myös rekrytointi- sekä reklamaatiolomakkeen kautta tulevat yhteytiedot.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

asiakkaan nimi, osoite, matkapuhelinliittymän numero, päätelaitteen tiedot, sähköpostiosoite, lupatiedot ja kiellot, tunnistamis- ja käyttötiedot, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, palvelutiedot ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan täydentää ja päivittää myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin rekistereistä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta kilpailijoiden tietoja toiselle yritykselle tai muulle kolmannelle taholla suoramarkkinointia tai muuta käyttötarkoitusta varten.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Eckes-Granini Finland Oy Ab, PL 411, 20101 Turku

Palkinnonsaajan etunimi ja paikkakunta julkaistaan kampanjasivulla. Voitoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Tekniset häiriöt

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.