Ympäristönsuojelu tarkoittaa

Vastuuta

Otamme jo aikaisessa vaiheessa huomioon ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimukset menetelmien ja tuotteiden suunnittelua tehdessämme.

Haluamme tunnistaa henkilöihin ja ympäristöön kohdistuvat riskit ajoissa, jotta voimme välttää onnettomuudet ja konevioista johtuvat käyttökatkokset.

Kestävää kehitystä

Käytämme kaikkia resursseja säästäväisesti ja tarkkaan, jotta voimme suojella ympäristöä minimoimalla jätteen määrän sekä ilmalle, vedelle ja maaperälle aiheutuvan haitan.

Valitsemme taloudellisesti soveltuvimman menetelmän parhaista mahdollisista tekniikoista.

Jatkuvaa parantamista

Ympäristönsuojelu ei ole menetelmä, vaan ennemminkin jatkuvan parantamisen prosessi, jota haluamme kehittää yhdessä työntekijöidemme, tavarantoimittajiemme, asiakkaidemme, kuluttajien sekä kaikkien muiden osapuolten kanssa avoimen vuorovaikutuksen kautta. Teemme tiivistä yhteistyötä myös viranomaisten kanssa.


Verkostoitumista

Verkostoitumista

Edellytämme myös liiketoimintakumppaneiltamme ekologisen vastuun ottamista ja otamme tämän huomioon hankinnoissamme.

Varmistamme, että tärkeimmät urakoitsijamme, aliurakoitsijamme ja tavarantoimittajamme hyväksyvät Eckes-Granini Finlandin ympäristöohjeistukset.

Läpinäkyvyyttä

Toteutamme ympäristönsuojelun tavalla, jossa vastuut, roolit ja prosessit ovat läpinäkyviä. Mittaamme toimintamme vaikutuksia ympäristölle, jotta voimme tehokkaasti arvioida politiikkaamme.

Työntekijöiden osallistumista

Ympäristövastuun edistäminen ja toteuttaminen on osa työntekijöidemme tehtävänkuvaa. Odotamme, että jokainen yksilö sisäistää ympäristönsuojelun osaksi omaa toimintaansa.


Työntekijöiden osallistumista


Luottamusta

Luotamme kaikkien työntekijöidemme omaan aloitekykyyn ja henkilökohtaiseen vastuuseen ympäristöpolitiikkamme toteuttamisessa.

Viestintää

Uskottava ja avoin viestiminen työntekijöille, liiketoimintakumppaneille ja suurelle yleisölle on meille tärkeää. Kuluttajat voivat ottaa yhteyttä Eckes-Granini Finlandiin ympäristöasioissa joko kuluttajapalvelupuhelimen tai verkkosivujemme palautelomakkeen välityksellä.