Ympäristömittarit

Energiankulutus

Kokonaisenergiankulutus

2020
2021
2022
Kokonaisenergiankulutus (kWh)13 921 33313 628 13812 848 594
      Uusiutuvan energian osuus (kWh)13 921 33313 628 13812 848 594
Kokonaisenergiankulutus (kWh / 1000 l mehua)254232243
      Uusiutuvan energian osuus (kWh / 1000 l mehua) 254232243
Kokonaisenergiankulutus kWh / m² toimintapinta-alaa)809792747
Tuotanto (miljoonaa l)54,86358,70952,837
Tehtaan toimintapinta-ala (m²)17 20917 20917 209


Ominaisenergiankulutus BAT-raja-arvoihin nähden (MWh / 100 L mehua)

  Energiankulutus energiatyypeittäin

  2020
  2021
  2022
  Sähkö (kWh)5 940 3725 902 9255 941 902
       Uusiutuvan energian osuus (kWh)5 940 3725 902 9255 941 902
  Höyry (kWh)6 250 1125 422 4944 558 408
       Uusiutuvan energian osuus (kWh)6 250 1125 422 4944 558 408
  Kaukolämpö (kWh)1 730 8492 302 7192 348 284
       Uusiutuvan energian osuus (kWh)1 730 8492 302 7192 348 284
  Puhdistuksen energiankulutus (kWh / 1000 l mehua)463735

  Vuonna 2022 tuotantolitroihin suhteutetussa kokonaisenergian kulutuksessa tapahtui pientä kasvua edelliseen vuoteen nähden. Alkuvuonna 2022 toteutetun prosessiautomaatiopäivityksen jälkeinen tuotannon ylösajo ja siitä seuranneet järjestelmien optimointitoimenpiteet olivat merkittävä tekijä selittämään koko vuoden energiankäytön kohoumaa. Vuoden edetessä kohti loppuaan myös energian ominaiskulutus palautui normaalille tasolleen. Olemme verranneet ominaisenergiankulutustamme hedelmä- ja vihannesjalosteista valmistettujen virvoitusjuomien ja nektarien/mehujen parhaiden käytettävissä olevien valmistustekniikoiden vertailu-BAT-raja-arvoihin (0,01 – 0,035 MWh / 1 hl mehua) ja tunnistaneet toimintamme olevan suuntaa antavien raja-arvojen sisällä. Energian ominaiskulutuksessa edustamme tyypillistä eurooppalaista oman alamme teollisuutta. Omaa energiatehokkuuttamme parannamme jatkossakin osana energiatehokkuussopimuksen optimointitoimenpiteitä.

  Vuonna 2022 höyryn kokonaiskulutus pienentyi edelleen. Hyvä esimerkki systemaattisesta tehostustoimenpiteestä on ollut useamman vuoden kestänyt vaiheittainen energiansäästöä edistävä pastöörialueiden eristystyöt, jotka saatiin valmiiksi vuonna 2020. Puhdistukseen liittyvä energiakulutus on 40 % kokonaishöyrynkulutuksesta. Suhteellinen sähkönkulutus kääntyi nousuun vuonna 2022. Sähkön käytön kohouma vuonna 2022 selittyy prosessiautomaatiopäivityksen jälkeisellä tuotannon ylösajolla. Kaukolämmön kulutukseen vaikuttaa olennaisesti ulkolämpötila. Vuonna 2022 kaukolämmön kulutus oli edeltävän vuoden tasolla.

  Vuodesta 2019 lähtien Eckes-Granini Finlandin käyttämästä kokonaisenergiasta 100 % on valmistettu uusiutuvista energialähteistä. Silloin tehtaallamme käytettävän höyryn valmistukseen aloitettiin käyttämään biopolttoainetta (puuhake) fossiilisten polttoaineiden sijaan. Kaukolämpö on ollut myös vuodesta 2019 lähtien uusiutuvista lähteistä peräisin. Käytetty sähköenergia on ollut jo vuodesta 2016 uusiutuvaa suomalaista tuulisähköä. Uusiutuvien energiamuotoihin siirtymisellä on ollut suuri merkitys tehtaamme hiilijalanjäljen pienentymiseen.


  Materiaalitehokkuus

  Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.


  INPUT 2022
  OUTPUT 2022
  Raaka-aineet11,7 miljoonaa kgKokonaislitrat52,8 miljoonaa l
  Nestekartonkipakkaukset76,2 miljoonaa kplNestekartonkipakkaukset70,9 miljoonaa kpl
  PET-pullot1,3 miljoonaa kplPullot ja kannut4,7 miljoonaa kpl
  Lasipullot1,2 miljoonaa kplJätevesi73 915 m³
  HDPE/PE-kannut3,6 miljoonaa kplJäte *388,2 t
  Sulkimet55,1 miljoonaa kplScope 1 & 2 -päästöt **233 t CO2e ***
  Paperipillit26,7 miljoonaa kpl
  Etiketit12,8 miljoonaa kpl
  Aaltopahvit5,4 miljoonaa kpl
  Apuaineet168 t
  Veden kulutus119 849 m³
  Sähkön kulutus5 941 902 kWh
  Höyryn kulutus4 558 408 kWh
  Kaukolämmön kulutus2 348 284 kWh

  * Nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, sähkö- ja elektroniikkaromu, tuhottavat tallenteet ja kalvot, sekajäte ja vaaralliset jätteet

  ** Scope 1 = suorat toiminnasta aiheutuvat päästöt
  Scope 2 = ostoenergian käytöstä aiheutuvat epäsuorat päästöt 

  *** Vuoden 2021 todennetut tiedot (laskenta kesken vuodesta 2022)

  Käytetyimpien kemikaalien kulutukset

  2020
  2021
  2022
  Vetyperoksidi 35 % (t)61,674,860,7
  Typpihappo 60 % (t)15,013,811,2
  Lipeä ja vaahtopesuaineet (t)54,0 51,379,8
  Käytetyimpien kemikaalien kokonaiskulutus (t)130,6139,9151,7
  Käytetyimpien kemikaalien kokonaiskulutus (t / miljoona l mehua)2,42,42,9

  Vuonna 2022 käytetyimpien kemikaalien kokonaiskulutus suhteutettuna tuotantolitroihin kasvoi edelliseen vuoteen nähden. Alkuvuonna 2022 toteutetun prosessiautomaatiopäivityksen jälkeinen tuotannon ylösajo ja siitä seuranneet järjestelmien optimointitoimenpiteet lisäsivät pesukemikaalien kulutusta lisääntyneiden prosessipesutarpeiden kautta.


  Veden kulutus ja jäteveden tuottaminen

  Vesimäärät

  2020
  2021
  2022
  Vesi (m³)139 284113 891119 849
  Jätevesi (m³)92 10363 12573 915
  Jäteveden osuus kulutuksesta (%)665562

   Ominaisjätevesipäästöt BAT-raja-arvoihin nähden (m³ / 100 l mehua)


   Viime vuodet veden kulutuksen ja jäteveden muodostumisen trendi on saatu kääntymään laskuun monien toimenpiteiden ansiosta. Vuonna 2020 aloitettiin erien välisten tuote- ja vesityöntöjen optimointiprojekti, joka jatkuu edelleen vuonna 2023. Kylmätuotannon jäähdytysveden käyttöä optimoitiin säätötoimilla merkittävästi vuonna 2020. Jäähdytysveden kulutusta tunnissa saatiin laskettua 87 %. Veden kulutuksen ja jäteveden muodostumisen laskevaan trendiin tuli vuonna 2022 poikkeama epänormaalista vuodesta johtuen. Alkuvuonna 2022 toteutetun prosessiautomaatiopäivityksen jälkeinen tuotannon ylösajo ja siitä seuranneet järjestelmien optimointitoimenpiteet lisäsivät vedenkulutusta lisääntyneiden prosessipesutarpeiden kautta. Olemme verranneet ominaisjätevesipäästöjämme hedelmä- ja vihannesjalosteista valmistettujen virvoitusjuomien ja nektarien/mehujen parhaiden käytettävissä olevien valmistustekniikoiden vertailu-BAT-raja-arvoihin (0,08 – 0,20 m³ / 1 hl mehua) ja tunnistaneet toimintamme olevan nykyään suuntaa antavien raja-arvojen sisällä alaraja-arvon tuntumassa. BAT-tarkastelu auttoi meitä tunnistamaan jäteveden muodostumisen kehityskohteeksemme.

   Jätemäärät

     Jätemäärät

     202020212022
     Kokonaisjäte (t)304,1416,8388,2
     Hyötykäyttökäyttöjäte (t)287,9 392,6381,9
     Sekajäte (t)13,820,86,1
     Vaarallinen jäte (t)2,43,40,4


      Hyötykäyttöjätteet lajeittain (t)

      2020
      2021
      2022
      Kierrätettävä hyötykäyttömateriaali:
      Nestekartonkipakkaukset53,252,760,1
      Lasi2,60,80,2
      Metalli65,6128,666,1
      Muovi11,411,412,4
      Pahvi37,858,445,4
      Paperi1,70,91,0
      Tuhottava paperi1,40,90,6
      Biojäte3,322,63,0
      Kertalavat57,773,9113,2
      Puhdas puu1,41,50
      Sähkö- ja elektroniikkaromu1,70,30,2
      Muu hyötykäyttö:
      Rakennusjäte2,86,735,6
      Energiajae47,334,144,3

      Vaaralliset jätteet lajeittain (kg)

      2020
      2021
      2022
      Aerosolit34380
      Akut0000
      Aromit16304800
      Elohopeapitoinen jäte200
      Happo- ja emäsjäte023220
      Kiinteä orgaaninen jäte (maalit, liimat)456444383
      Kiinteä öljyinen jäte97510
      Käytetty voiteluöljy (jäteöljy)000
      Laboratoriojäte000
      Liuottimet000
      Loisteputket1345827
      Paristot30240

      Eckes-Granini Finland toimii vain sellaisten ympäristöhuollon palveluntarjoajien kanssa, joilla on viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Kokonaisjätemäärä oli edelliseen vuoteen nähden melko samalla tasolla. Pieni kohouma kokonaismäärässä selittyy muun muassa rakennusjätteen määrän lisääntymisellä, mikä aiheutui vuonna 2022 kiinteistössä aloitetusta toimistotilaremontista. Vuonna 2022 kaikesta jätteestä 100 % meni hyötykäyttöön eri palveluntarjoajien kautta joko suoraan materiaaleina tai energiaraaka-aineena. Vaarallisen jätteen osuus oli matala suhteessa kokonaisjätemäärään. Vaikka tietyt jätteet Eckes-Granini Finlandilla ovat määritelty niiden vaaraominaisuuksien mukaan vaarallisiksi jätteiksi, ovat ne silti kierrätettävissä. Eckes-Granini Finlandin kierrätysaste oli 78 % vuonna 2022. Kierrätysasteen lasku edeltävään vuoteen nähden selittyy myös rakennusjätteen määrän lisääntymisellä.

      Kaatopaikkajäte muuttui vuoden 2018 alusta hyödynnettäväksi sekajätteeksi. Ympäristöhuollon palveluntarjoaja lajittelee vastaanottoterminaalissa sekajätteen jatkokäsittelyä varten.

      Eckes-Granini Finlandilla toteutettava jätehuolto on sertifioitu hiilineutraaliksi merkittävimmän ympäristöhuollon palveluntarjoajan osalta vuosien 2019-2022 välisen ajan. Eckes-Granini Finlandin jätehuollosta aiheutuneita päästöjä liittyen jätteen keräykseen ja käsittelyyn kumottiin yhteensä 5 t CO2e edestä vuonna 2022.


      Maan käyttö

      Biologinen monimuotoisuus
      Kokonaismaa-alue71 808 m²
          Vettä läpäisemätön alue54 606 m²
                Rakennusala (sisältää vuokratut alueet)28 843 m²
                Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue)25 763 m²
          Luonnonsuojelusuuntautuneet alueet (viheralueet)17 202 m²

      Päästöt ilmaan


      2019
      2020
      2021
      GHGP-laskentastandardin mukaiset päästöt
      Scope 1 - Suorat toiminnasta aiheutuvat päästöt (t CO2e)7857233
      Scope 1 - Suorat toiminnasta aiheutuvat päästöt (t CO2e / miljoona l mehua *)1,21,03,8
      Scope 2 - Ostoenergian käytöstä aiheutuvat epäsuorat päästöt (t CO2e)000
      Scope 2 - Ostoenergian käytöstä aiheutuvat epäsuorat päästöt (t CO2e / miljoona l mehua *)000
      Scope 3 - Laaja valikoima epäsuoria päästöjä koko arvoketjussa (t CO2e)29 205N/A32 638
      Scope 3 - Laaja valikoima epäsuoria päästöjä koko arvoketjussa (t CO2e / miljoona l mehua *)454,0N/A527,3

      * Päästöjä volyymiin suhteuttaessa litrat sisältävät Turun tuotantolaitoksessa valmistettujen litrojen lisäksi myös Eckes-Granini Finlandin alihankkijoilla (Eckes-Graninin tehdasverkoston eurooppalaisilla tehtailla tai rahtipakkaajilla) teettämän valmistuksen litrat.

      Raportoimme päästömme hiilidioksidiekvivalenttitonneina (t CO2e) ja päästömäärityksemme perustuu GHGP-laskentastandardin mukaisiin Scope 1, 2 ja 3 -päästöluokitteluihin. Suorat ilmakehään kohdistuvat Scope 1 -päästöt ovat hyvin pieniä, ja muodostuvat lähinnä Eckes-Granini Finlandin omistamista ajoneuvoista. Vuonna 2021 Scope 1 -päästöjen nousuun vaikutti kylmäainetäytöt sekä raportoinnin tarkentuminen yrityksen omistamien ajoneuvojen suhteen. Ostoenergian käytöstä aiheutuvia epäsuoria Scope 2 -päästöjä ei meillä muodostu, sillä käyttämämme ostoenergia on uusiutuvista lähteistä. Scope 3 -päästöt nousivat johtuen teknisistä päästökerrointarkennuksista. Määritimme Scope 3 -päästöt kokonaisuudessaan ensi kertaa vuodesta 2019 koko konsernimme kattavassa kokonaispäästöjen ensimääritysprojektissa vuonna 2020. Määrityksen avulla paransimme ymmärrystämme hiilijalanjälkemme koostumuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tämä määritys loi myös pohjan ja vertailuvuoden konsernimme vuonna 2022 julkaisemille SBT-päästövähennystavoitteille. Vuotta 2022 koskevat päästömääritykset ovat tämän ympäristöselonteon todennushetkellä vielä kesken ja sen takia ne sisällytetään vasta seuraavan vuoden ympäristöselontekoon päivityksen yhteydessä.