Henkilöstö ja sidosryhmät

Ympäristönsuojelu kuuluu meille kaikille

Nykyaikainen ympäristöjohtaminen ei tarkoita, että asian parissa työskentelisi vain muutamia yrityksen ylinpiä päätöksentekijöitä. Ympäristöjohtamisella tarkoitetaan, että yrityksen tavoitteena on harjoittaa ympäristönsuojelua ja laadunhallintaa jatkuvana kehittämisprosessina, jossa kaikki työntekijät ja sidosryhmät ovat osallisina.

Tärkeimmät seikat henkilöstön tiedottamisesta, koulutuksesta ja osallistumisesta koskien ympäristöasioita Eckes-Granini Finlandissa:

  • Ajantasaista ympäristötietoa välitetään henkilöstölle yrityksen sisäisen lehden, palaverien, ilmoitusten, raporttien, infotelevisioiden ja intranetin kautta.
  • Ympäristönsuojelusta vastaavat henkilöt ovat velvoitettuja ja oikeutettuja ympäristökoulutukseen.
  • Työhönottovaiheessa työntekijät saavat perehdytyksen Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmään ja käytännön ympäristöasioihin.
  • Henkilöstölle annetaan ympäristöasioihin liittyvää jatkokoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti.
  • Ympäristöjohtamisen edustaja toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä.
  • Kehitysideatoiminnan kautta työntekijöillä ja myös sidosryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua ympäristöasioiden kehittämiseen.

Työturvallisuuspolitiikka

Eckes-Granini Finlandin työsuojelutoiminnan tavoitteena on, että Eckes-Granini Finland on turvallinen, kannustava ja henkilöstöstään vastuullisesti huolehtiva työpaikka. Vastuullisuuden toteutuminen edellyttää yritykseltä ja sen henkilöstöltä toimimista työsuojelua, työaikoja ja työsuhteita koskevan lainsäädännön, työehtosopimusten sekä yrityksen sisäisen ohjeistuksen mukaisesti. Vastuullisuus edellyttää myös sitä, että huomioimme omassa toiminnassamme muut työyhteisön jäsenet riippumatta tehtävästä tai asemasta. Pyrimme toimimaan yhdenvertaisuussuunnitelmamme mukaisesti – avoimesti, vuorovaikutteisesti ja ihmisiä arvostavalla tavalla. Haluamme kehittyä työyhteisöksi, jossa jokainen voi työskennellä täysipainoisesti ja aloitteellisesti.
Sidosryhmien huomiointi ympäristönäkökannalta

Yhteistyö sidosryhmien kanssa on ympäristövastuullisen toiminnan kannalta tärkeää. Eckes-Granini Finland välittää ympäristötietoisuutta ja vastuullisuustoimiaan mm. verkkosivujensa ja pakkaustensa kautta. Yritys vastaanottaa kuluttajien yhteydenottoja sekä puhelimitse että verkkosivujen kautta. Verkkosivujen yhteydenottolomakkeessa on mahdollisuus suoraan valita yhteydenoton syyksi ympäristöasiat. Vuonna 2022 Eckes-Granini Finland sai kuluttajilta yhteensä 18 yhteydenottoa ympäristöasioihin liittyen. Useimmat yhteydenotoista koskivat pakkausten kierrätettävyyttä. Erityisesti 1,5 litran HDPE-kanisterien kierrätettävyydestä ja sen Palpan palautusjärjestelmään sopimattomuudesta  tuli useampi yhteydenotto. Monista yrityksistä huolimatta emme ole onnistuneet saamaan pakkausta hyväksyttyä Palpan panttijärjestelmän piiriin sen HDPE-muovimateriaalin vuoksi. Kyseinen pakkaus voidaan kierrättää kuitenkin RINKI kierrätysohjeen mukaisesti kotitalousmuovien mukana ja tähän liittyvä kierrätysohje löytyy myös pakkauksen etiketistä. Eckes-Granini Finlandin valmistamat kuluttajapakkaukset pyritään valitsemaan aina lopullisen käyttötarkoituksen mukaisesti huomioiden ympäristö- ja kierrätysnäkökulma. Esimerkiksi keväällä 2022 perinteisten 1,5 litran Mehukatti HDPE-kanistereiden rinnalle tuotiin Palpan panttijärjestelmään yhteensopivat 0,5 litran Mehukatti-tiivisteet PET-pullossa. 

Eckes-Granini Finlandin asiakasyhteydenotot ympäristöasioissa liittyvät enimmäkseen raaka-aineiden ja lopputuotteiden alkuperään sekä tuotteen ympäristöominaisuuksiin kuten kierrätettävyyteen. Yhteydenotot ilmastonsuojeluun ja päästöraportointiin liittyen ovat lisääntyneet myös viime aikoina.

Eckes-Granini Finland toimii itse aktiivisesti tavarantoimittajien ja alihankkijoiden suuntaan. Sopimusyhteistyökumppaneita pyydetään allekirjoittamaan ympäristöliite sopimuksen osana ja tehdasalueella vakituisesti toimivat alihankkijat koulutetaan mm. jätteiden lajitteluun. Lisäksi sopimuskumppaneita auditoidaan.

Eckes-Graninissa toteutetaan konsernin sisäistä yhteistyötä ympäristöasioihin liittyen. Se on jalkauttanut kuuden osa-alueen vastuullisuusohjelman, johon myös ympäristöasiat kuuluvat. Konsernin vastuullisuustyöryhmä, jossa on myös Suomen edustaja, kokoontuu säännöllisesti. Tämän lisäksi konsernin ilmastonsuojelutyöryhmän kautta muun muassa koordinoidaan ja avustetaan vuosittaista tietojen keruuta kokonaispäästöjen määrityksiä varten.