Esipuhe

Ympäristönsuojelun tason jatkuvaa parantamista osana vastuullista mehuliiketoimintaa

Me Eckes-Granini Finlandissa olemme omaksuneet jo vuosia sitten vastuullisuuden tärkeyden liiketoiminnassamme ja etenemme vastuullisuustyössä määrätietoisesti vuosi vuodelta. Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin mehutalo.

Merkittävä keinomme ympäristövastuullisuuden edistämiseksi on vapaaehtoinen sitoutuminen EMAS-ympäristöjärjestelmään. EMAS-sertifikaatin sekä ISO 14001 -sertifikaatin myötä tarkastelemme, mitkä ympäristöasiat ovat meille merkittäviä, miten voimme niihin vaikuttaa ja miten voimme edelleen kehittää omaa toimintaamme ja vastata tuleviin haasteisiin. Ympäristönsuojelua emme voi pitää vain menetelmänä, vaan se on ennemminkin jatkuvan parantamisen prosessi, johon olemme sitoutuneet. EMAS-raporttimme on oiva osoitus siitä.

Emas

Vastuullisuus liiketoiminnassa on yhä tärkeämpää ja voidaankin puhua, että teot vastuullisuuden eteen ovat pikemminkin pitkän tähtäimen työtä, osana yrityksen DNA:ta. Kuvailisin vastuullisuutta ennemmin maratoniksi, kuin sprintiksi. Vuosi vuodelta teemme asioita aina entistä paremmin.

Eckes-Granini konsernimme jalkautti vastuullisuuden kuuden osa-alueen teemoin:

  1. Vastuullinen täysmehu
  2. Ilmaston suojelu
  3. Pakkausmateriaalit
  4. Sosiaalinen vastuu
  5. Työntekijät
  6. Ravitsemus

Vuonna 2020 teimme konkreettisia tekoja näiden kuuden osa-alueen osalta. Kannustimme pakkausviestinnässämme kuluttajat kierrättämään pakkauksia, vaihdoimme appelsiiniraaka-aineemme vastuullisesti tuotettuun appelsiinitäysmehutiivisteraaka-aineeseen, loppuvuonna vaihdoimme annospakkauksissamme muovipillin paperipilliin, siirryimme käyttämään hiilineutraaleja kartonkipakkauksia ja kasvipohjaisia korkkeja. Lisäksi saimme määriteltyä toimintamme hiilijalanjäljen ja näin ollen olemme ilmastoneutraali vuoden 2021 alusta alkaen.

Jatkoimme myös sosiaalisen vastuun työtämme Team Rynkeby God Morgon -hyväntekeväisyyspyöräilyn mahdollistamisella. Team Rynkeby God Morgon kerää varoja vakavasti sairaiden lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Lisäksi avasimme lapsille ja nuorille Marli Sporttistipendin haun verkkosivuillamme. Sporttistipendillä tuetaan tuote- ja rahastipendein lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Nämä toimet jatkuvat myös tulevina vuosina.

Vuodesta 2021 alkaen olemme ilmastoneutraali yritys ja kompensoimme tehtaamme suoraan toimintaan liittyvät päästöt yhdessä yhteistyökumppanimme, ClimatePartnerin kanssa. Jatkamme pitkäjänteistä vastuullisuustyötämme vähentämällä päästöjämme, hyödyntämällä ja kierrättämällä materiaalejamme sekä löytämällä yhä ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Uutena paikallisena ympäristösuojelutekona olemme mukana Itämeren suojeluhankkeessa. Tulemme edelleen lisäämään viestintää tuotemerkkiemme vastuullisuusmatkasta sekä pakkauksissamme että sosiaalisen median kanavissamme.

Seuraa meitä ja vastuullisuusmatkaamme osoitteessa: www.eckes-granini.fi/vastuullisuus/


Helokoski

Toimitusjohtaja
Eckes-Granini Finland Oy Ab
Juha Helokoski 


Seuraava ympäristöraportti koskee Eckes-Granini Finland Oy Ab:n koko organisaatiota.